Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese verordening, die per genoemde datum de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt, stelt hoge eisen aan het waarborgen van uw privacy. De EHBO-vereniging Kootwijkerbroek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze memo willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de aan ons verstrekte persoonsgegevens. De EHBO-vereniging Kootwijkerbroek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit neemt met zich mee dat wij in ieder geval de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De verwerking daarvan en de bewaartijd beperken wij tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. We zullen deze gegevens niet verstrekken aan andere partijen en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. De EHBO-vereniging Kootwijkerbroek beschikt over de volgende persoonsgegevens:   Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van Lotus(sen) en leden.  Deze persoonsgegevens verwerken wij ten behoeve van de volgende doeleinden: Het verlengen van uw diploma, het doorgeven van allerlei informatie ten behoeve van de EHBO-vereniging Kootwijkerbroek. Wij bewaren  persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Het verwerken van persoonsgegevens vereist toestemming van degenen wiens persoonsgegevens verwerkt worden. Zonder tegenbericht uwerzijds gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruiken van uw gegevens voor genoemde doeleinden. Personen die bezwaar hebben om gefotografeerd te worden tijdens één van de herhalingsavonden of tijdens de evenementen kunnen dat van te voren melden bij het bestuur van de EHBO-vereniging Kootwijkerbroek via ons mailadres.  U heeft altijd het recht om foto’s, waarop u herkenbaar afgebeeld staat, te laten verwijderen van de website. Dit zal dan in principe binnen een maand gedaan worden. Het staat u vrij om voor privédoeleinden foto’s te maken, echter u dient zich ervan bewust te zijn dat u onder de regelgeving van de AVG valt als u deze foto’s publiceert op een website of sociale media. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van alle persoonsgegevens die de EHBO-vereniging Kootwijkerbroek van u heeft. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw gegevens willen rectificeren of verwijderen, dan vragen wij u om hiervoor contact op te nemen met het bestuur van de EHBO-vereniging Kootwijkerbroek, via ons mailadres. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de autoriteit en toezichthouder op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van dit memo nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via ons mailadres.

Sponsor EHBO - GOLD

Sponsor EHBO - GOLD

Sponsor EHBO - GOLD

Sponsor EHBO - GOLD

 

Sponsor EHBO - GOLD

Sponsoren EHBO

 

 

 

 

© 2018 - 2024 EHBO-vereniging Kootwijkerbroek e.o. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel